کمیک های ترجمه شده
دوستان تمامی کمیک هایی که ترجمه شده در این پست قرار میگیره.

سه گانه قول

کمیک آواتار آخرین باد افزار قول : بخش اول با ترجمه فارسی

لینک دانلود : دانلود
ترجمه و ادیت : حمید وتر

کمیک آواتار آخرین باد افزار قول : بخش دوم با ترجمه فارسی

لینک دانلود : دانلود
ترجمه و ادیت : حمید وتر

کمیک آواتار آخرین باد افزار قول : بخش سوم با ترجمه فارسی

لینک دانلود : دانلود
ترجمه و ادیت : حمید وتر و هدا

سه گانه جستجو

سه گانه جستجو : دومین سه گانه کمیک های اصلی آواتار آخرین باد افزار با ترجمه فارسی...

کمیک آواتار آخرین باد افزار جستجو : بخش اول با ترجمه فارسی

لینک دانلود : دانلود
ترجمه و ادیت : حمید وتر و هدا

کمیک آواتار آخرین باد افزار جستجو : بخش دوم با ترجمه فارسی

لینک دانلود : دانلود
ترجمه و ادیت : حمید وتر و هدا

کمیک آواتار آخرین باد افزار جستجو : بخش سوم با ترجمه فارسی

لینک دانلود : دانلود
ترجمه و ادیت : حمید وتر و هدا


3گانه رخنه
RiFt


سه گانه رخنه (شکاف) : سومین سه گانه کمیک های اصلی آواتار آخرین باد افزار با ترجمه فارسی...

کمیک آواتار آخرین باد افزار رخنه (شکاف) : بخش اول با ترجمه فارسی

لینک دانلود : دانلود
ترجمه و ادیت : حمید وتر  و هدا

کمیک آواتار آخرین باد افزار رخنه (شکاف) : بخش دوم با ترجمه فارسی

صفحات 1 - 40
لینک دانلود : دانلود
ترجمه و ادیت : محمد امین عبیدی (AvatarNews.MihanBlog.Com)

صفحات 41 - 80
لینک دانلود : دانلود
ترجمه و ادیت : عرفان امیر یوسفی (AvatarS.BlogSky.Com)

کمیک آواتار آخرین باد افزار رخنه (شکاف) : بخش سوم با ترجمه فارسی

لینک دانلود : دانلود
ترجمه و ادیت : عرفان امیر یوسفی (AvatarS.BlogSky.Com)


3گانه دود و سایه
Smoke And Shadow
سه گانه دود و سایه : چهارمین سه گانه کمیک های اصلی آواتار آخرین باد افزار با ترجمه فارسی...


کمیک آواتار آخرین باد افزار دود و سایه : بخش اول با ترجمه فارسی

لینک دانلود : دانلود
ترجمه و ادیت : عرفان امیر یوسفی (AvatarS.BlogSky.Com)

کمیک آواتار آخرین باد افزار دود و سایه : بخش دوم با ترجمه فارسی

لینک دانلود : دانلود
ترجمه و ادیت : عرفان امیر یوسفی (AvatarS.BlogSky.Com)

کمیک آواتار آخرین باد افزار دود و سایه : بخش سوم با ترجمه فارسی

لینک دانلود : دانلود
ترجمه و ادیت : امیر و آرین | حسین و فرجاد
اختصاصی دنیای آواتار


کمیک های فرعی :

کمیک بازگشت
Rebound

کمیک فرعی : بازگشت (Rebound)
لینک دانلوددانلود
ترجمه و ادیت از  Eghbal79
((وبلاگ قدیمی اواتار انگ کورا))


مجموعه ماجراهای گمشده
Lost

این مجموعه شامل کمیک های کوتاه هستش و شامل ماجراهای جالب تیم اواتار میشه.
لینک دانلود : دانلود
ترجمه و ادیت :   انیمه فرومکمیک های شمال و جنوب
شامل 3 بخش و اخرین سه گانه کمیک سری اواتار اخرین باد افزار

بخش اول
لینک دانلود: دانلود


بخش دوم
لینک دانلود: دانلود

بخش سوم
لینک دانلود: دانلودلینک دانلود تمامی کمیک ها در کانال هستش،اگر خواستین میتونین از اونجا دانلود کنید.